Recycling palet

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) zgodnie z Decyzją Nr 29/Od/10 prowadzimy działalność w zakresie ODZYSKU odpadów innych niż niebezpieczne metodą R-14 wg kodu odpadu 15 01 03 – OPAKOWANIA Z DREWNA.

Oferujemy pełen zestaw usług związanych z recyclingiem palet:

  • recycling palet drewnianych
  • recycling palet drewno podobnych
  • naprawę palet
  • przetworzenie odpadu opakowaniowego do ponownego wykorzystania
  • wymianę palet za uszkodzone

PODBIJAMY KARTY PRZEKAZANIA ODPADU