Dokumenty firmy EKO-SYSTEM
NIP
REGON
WPIS
PRZETWARZANIE
ODPADÓW
TRANSPORT
ODPADÓW
OCP
KRAJOWE I ZAGRANICZNE
CERTYFIKAT KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH
LICENCJA 2009-2014
LICENCJA 2014-2019
LICENCJA 2019-2024
LICENCJA NA PRODUKCJĘ PL
ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW DE
ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW
ZEZWOLENIE PRZEWOŹNIKA
ŚWIADECTWO IPPC
LICENCJA TRANSPORTOWA
LICENCJA EUR UIC