Dokumenty firmy EKO-SYSTEM
NIP
REGON
WPIS
PRZETWARZANIE
ODPADÓW
TRANSPORT
ODPADÓW
OCP
KRAJOWE I ZAGRANICZNE
CERTFIKAT DO OCP
KRAJ
CERTFIKAT DO OCP
ZAGRANICA
CERTYFIKAT KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH
LICENCJA 2009-2014
LICENCJA 2014-2019
LICENCJA 2019-2024
ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW DE
ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW
ZEZWOLENIE PRZEWOŹNIKA
Dokumenty firmy EKO-SYSTEM  Sp. z o.o.
NIP
REGON
KRS
VAT 5
LICENCJA
EPAL
ŚWIADECTWO
FITOSANITARNE PL
ŚWIADECTWO
FITOSANITARNE EN
ZEZWOLENIE NA ODBIÓR
ODPADÓW