Wycena Telefon

Dokumenty i certyfikaty

Potwierdzenie rejestracji podmiotu VAT

Potwierdzenie rejestracji podmiotu VAT

Potwierdzenie zarejestrowania firmy jako czynnego podatnika VAT.
Numer NIP: 7282299202


Zaświadczenie o numerze REGON

Zaświadczenie o numerze REGON

Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacyjnego REGON.
REGON: 473217629


CEIDG

CEIDG

Potwierdzenie wpisu do elektronicznej rejestracji przedsiębiorców CEIDG.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-SYSTEM” Łukasz Madej


Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Zaświadczenie o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów powstałych podczas produkcji opakowań drewnianych.


Transport odpadów

Transport odpadów

Zaświadczenie o zezwoleniu na transport odpadów powstałych podczas produkcji opakowań drewnianych.


OCP - Krajowe i zagraniczne

OCP – Krajowe i zagraniczne

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego w ruchu krajowym i międzynarodowym.


Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe w drogowym transporcie rzeczy. Certyfikat zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr. 1071/2009


Licencja transportowa

Licencja transportowa

Zaświadczenie o uzyskaniu licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.


Licencja na produkcję

Licencja na produkcję

Zaświadczenie o uzyskaniu licencji na produkcję palet drewnianych w standardzie EPAL. Licencja jest gwarancją wysokiej jakości wykonania palety 1200×800 mm zgodnie z normą UIC.


Zezwolenie przewoźnika

Zezwolenie przewoźnika

Zezwolenie wydane przez Główny Inspektorat Transportu drogowego umożliwiające wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


Świadectwo IPPC

Świadectwo IPPC

Potwierdzenie, że warunki techniczno-organizacyjne obróbki termicznej drewna zapewniają produkcję wyrobów z drewna w sposób zgodny z wymaganiami fitosanitarnymi.


Licencja transportowa - międzynarodowa

Licencja transportowa – międzynarodowa

Zaświadczenie potwierdzające otrzymanie licencji na międzynarodowy transport rzeczy realizowany na terenie Wspólnoty.


Licencja EUR UIC

Licencja EUR UIC

Potwierdzenie uzyskania licencji międzynarodowego związku UIC na produkcję palet o europejskim standardzie UIC 435-2.


Licencja na naprawę

Licencja na naprawę

Licencja EPAL zezwalająca na naprawę palet EPAL. Od momentu uzyskania zezwolenia EPAL jesteśmy członkiem Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.