KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE RODO

Oświadczenie Administratora danych osobowych.

Niniejsza informacja jest adresowana do naszych Klientów i dotyczy zasad i warunków przetwarzania danych osobowych Klientów w związku ze świadczonymi na ich rzecz przez P.W. Eko-System Łukasz Madej z siedzibą w Łodzi usługami.

Podstawą prawną przekazania informacji jest art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma  P.W. Eko-System Łukasz Madej z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskej 272, 92-703 łódź, telefon +48501262506, e-mail: biuro@europalety24.pl, www.europalety24.pl.

Cel przetwarzania Twoich danych oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji Państwa zamówień – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, a podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli wyrażą Państwo dobrowolną zgodę – dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów marketingowych tj. przesyłania spersonalizowanych ofert, informacji o nowościach i promocjach, powiadomień dotyczących zawieranych transakcji, informacji o organizowanych wydarzeniach z udziałem P.W. Eko-System Łukasz Madej, powiadomień generowanych na podstawie analiz preferencji zakupowych pozyskiwanych z witryn www oraz otwieralności e-mail i wiadomości SMS, a także w celu ewidencji dokonywanych zakupów w P.W. Eko-System Łukasz Madej, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali także na podstawie uzasadnionego interesu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na zachowaniu dowodów wykonania umowy przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, po którego upływie dane zostaną usunięte, przysługuje Państwo prawo dostępu do naszej dokumentacji opisującej stwierdzony uzasadniony interes.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Komu możemy przekazać dane?

Udostępnianie Państwa danych osobowych następuję na rzecz:

  • Administratora danych osobowych,
  • Instytucjom, organom, oraz innym podmiotom, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
  • Podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

W zakresie pkt 3) powyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych są firmy, z którymi P.W. Eko-System Łukasz Madej współpracuje, aby w jak największym zakresie spełnić Państwa oczekiwania:

  • obsługi informatycznej
  • obsługi księgowej i prawniczej
  • obsługi administracyjno-biurowej oraz magazynowej
  • obsługi transakcji bankowych
  • obsługi transportowej

Od wszystkich podmiotów, do który przekazywane są dane osobowe wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji.

Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi, a także przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń).

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może zostać dokonane po skontaktowaniu się na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontakt na adres mail lukasz.madej@europalety24.pl lub nr telefonu +48501262506

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.

Podanie Państwa danych kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy, natomiast zezwolenie na kontakt w celu przedstawiania naszych ofert jest dobrowolne, i jeżeli nie udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie będziemy mogli poinformować Państwa o zmianach w ofercie, nowych, produktach i promocjach.